Savo svetainėje naudojame tik vieną būtinąjį slapuką. Jis įgalina perduoti svetainės turinį į Jūsų įrenginį. Būtinojo slapuko pavadinimas yra CMSSESSIDd3b86649 ir jis yra skirtas naudotojo sesijai palaikyti, taip atskiriant Jūsų įrenginį nuo kitų įrenginių. Galioja tol, kol užveriate naršyklės langą. Slapuką galima pašalinti ar išjungti tik pakeitus naršyklės nuostatas. Svetainė gali tinkamai neveikti be šio slapuko.

Informacija klientui

UADBB "Mano brokeris"
Draudimo brokerių įmonė
Įmonės kodas: 302478436
Buveinės adresas: Uosio gatvė 10, LT-50133 Kaunas

UADBB "Mano brokeris" yra įregistruota VĮ Registrų centre (duomenys skelbiami Registrų centro tinklalapyje)

UADBB "Mano brokeris" 2010-01-26 suteikta licencija draudimo brokerių įmonės veiklai, kurios Nr. 000126.

Draudimo brokerių įmonių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko tinklalapyje

Skundus dėl UADBB "Mano brokeris" veiklos klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti el. paštu: info@manobrokeris.lt arba raštu direktoriui adresu
UADBB "Mano brokeris"
Uosio gatvė 10
LT-50133, Kaunas
arba
Lietuvos bankui, jų svetainėje nurodyta tvarka

Sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis

Kad UADBB "Mano brokeris" galėtų teikti Jums draudimo produktų platinimo paslaugas, turite pateikti asmens duomenis. Pateikdami asmens duomenis, sutinkate su žemiau išvardytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir tvarka. Jei su žemiau išvardytais tikslais ir tvarka nesutinkate, nepateikite asmens duomenų ir UADBB "Mano brokeris" nesuteiks Jums draudimo produktų platinimo paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarka

UADBB „Mano brokeris“, siekiant įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir pateikti Jums aktualų draudimo pasiūlymą, taip pat siekiant tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį, draudimo sutarties administravimo tikslu, taip pat siekiant pateikti Jums aktualų pasiūlymą dėl Mūsų teikiamų paslaugų, siekiant užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas tvarkys Jūsų asmens duomenis: 1) identifikacinius ir kontaktinius duomenis; 2) draudimo poliso ir draudimo sutartyje esančius asmens duomenis; 3) finansinius su draudimo sutarties vykdymu susijusius asmens duomenis; 4) Mūsų suformuotos ataskaitos draudikams duomenis; 5) draudžiamo objekto identifikacinius duomenis. Daugiau apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis rasite: pranešime apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Sudarant draudimo sutartį

UADBB "Mano brokeris" neturi įsigijęs draudimo įmonių akcijų, o draudimo įmonės neturi įsigiję UADBB "Mano brokeris" akcijų.

UADBB "Mano brokeris" neturi balsavimo teisių draudimo įmonėse, o draudimo įmonės neturi balsavimo teisių UADBB "Mano brokeris" įmonėje.

UADBB "Mano brokeris" vykdo draudimo produktų platinimo veiklą draudikų pavedimu. UADBB "Mano brokeris" atstovauja šias draudimo bendroves.

Draudimo bendrovė moka įmonei UADBB "Mano brokeris" komisinį atlygį už tarpininkavimą, sudarant draudimo sutartį. Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskaičiuotas į draudimo įmoką.

UADBB "Mano brokeris" neteikia draudimo produktų platintojo rekomendacijų, jei prieš draudimo sutarties sudarymą, nebuvo sudaryta papildoma sutartis tarp UADBB "Mano brokeris" ir draudėjo dėl draudimo produktų platintojo rekomendacijos teikimo, draudėjui ketinant sudaryti draudimo sutartį.

Sudarius draudimo sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis, turite teisę atsisakyti draudimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos, išskyrus įstatymais numatytas išimtis: negalite atsisakyti kelionių ir bagažo draudimo sutarčių ar panašių draudimo sutarčių, kurių galiojimo terminas trumpesnis negu vienas mėnuo, negalite atsisakyti sutarčių, kurias vartotojo prašymu abi šalys yra visiškai įvykdžiusios nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui. Atsisakant draudimo sutarties, draudikas iš draudėjui grąžintinos draudimo įmokos išskaičiuoja draudimo įmokos dalį už faktiškai suteiktas draudimo paslaugas (už draudimo sutarties galiojimą iki atsisakymo). Atsisakyti draudimo sutarties galite pranešdami UADBB "Mano brokeris" apie draudimo sutarties atsisakymą raštu (paštu, elektroniniu paštu info@manobrokeris.lt arba naudodamiesi kurjerio paslaugomis). Prašymas atsisakyti draudimo sutarties turi būti pasirašytas draudėjo ar draudėjo įgalioto asmens.